DAY CAP DIEN DAPHACO, LION, DAY DIEN TOT

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

DAY DAPHACO, DAY LION, DAY DIEN TOT

DÂY CAP DIEN DAPHACO, DAY DIEN TOT, LION
DÂY CAP DIEN DAPHACO, DAY DIEN TOT, LION

CÁP NGẦM CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG CXV/ DATA/ FRt & CXV/ DSTA/ FRt - 0.6/1kV

01
Tổng quan sản phẩm
 • Cáp ngầm chậm cháy CXV/ DATA; DSTA, ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR - PVC điện áp 0.6/1kV
 • Dùng lắp đặt cố định cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình... 
02
Tiêu chuẩn áp dụng
 • TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1
 • TCVN 6612/ IEC 60228
 • TCVN 60332 - 1, 3
 • BS4066 - 1, 3
03
Nhận biết dây
 • Bằng băng màu:
 • Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên không băng màu.
 • Cáp nhiều lõi: Màu tự nhiên kết hợp băng màu :  xanh dương, đỏ, vàng...
 • Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
04
Cấu trúc cáp

 

05
Đặc tính kỹ thuật
 • Điện áp thử : 3,5 kV/ 5 phút
 • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 90 oC.
 • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây : 250 oC 
 • Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.
 • Test voltage : 3,5 kV/ 5min
 • Maximum conductor temperature for normal operation is 90 oC.
 • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250 oC .
 • The flame retardant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.

     

     5.1 CÁP CXV/ FRt/ DATA - 0.6/1kV - 1 LÕI                                                                            

Ruột dẫn - Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Chiều dày vỏ danh định

Chiều dày băng nhôm

Đường kính tổng gần đúng (*) 

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 20 oC

Nominal Area

Structure

  Max. DC resistance at 20 oC

Nominal thickness of insulation

Nominal thickness of sheath

Nominal thickness of aluminum tape

Approx. overall diameter

Approx. mass

mm²

No/ mm

/ km

mm

mm

mm

mm

kg/ km

2,5

7/ 0,67

7,41

0,7

1,4

0,5

10,2

146

4

7/ 0,85

4,61

0,7

1,4

0,5

10,8

172

6

7/ 1,04

3,08

0,7

1,4

0,5

11,3

200

10

7/ 1,35

1,83

0,7

1,4

0,5

12,3

258

16

7/ cc

1,15

0,7

1,4

0,5

13

322

25

7/ cc

0,727

0,9

1,4

0,5

14,6

439

35

7/ cc

0,524

0,9

1,4

0,5

15,7

549

50

19/ cc

0,387

1,0

1,4

0,5

17,6

725

70

19/ cc

0,268

1,1

1,5

0,5

19,8

961

95

19/ cc

0,193

1,1

1,6

0,5

21,8

1253

120

19/ cc

0,153

1,2

1,6

0,5

23,7

1515

150

37/ cc

0,124

1,4

1,7

0,5

26,5

1873

185

37/ cc

0,0991

1,6

1,7

0,5

28,3

2272

240

37/ cc

0,0754

1,7

1,8

0,5

31,2

2901

300

61/ cc

0,0601

1,8

1,9

0,5

34

3548

400

61/ cc

0,047

2,0

2,0

0,5

38,3

4603

     

       

      5.2 CÁP CXV/ FRt/ DSTA - 0.6/1kV - 2  ĐẾN 4 LÕI                                                      

Ruột dẫn - Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Chiều dày băng thép 

Chiều dày vỏ danh định

Đường kính tổng

Khối lượng dây gần đúng (*) 

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 20 oC

Nominal thickness of steel tape

Nominal thickness of sheath

Approx. overall diameter

Approx. mass

Nominal Area

Structure

Max. DC resistance at 20 oC

Nominal thickness of insulation

2 lõi

3 lõi

4 lõi

2 lõi

3 lõi

4 lõi

2 lõi

3 lõi

4 lõi

2 lõi

3 lõi

4 lõi

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

mm²

No/ mm

/ km

mm

mm

mm

mm

kg/ km

1,5

7/ 0,52

12,1

0,7

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,8  

12,0  

12,6  

13,4  

235

263

298

5

7/ 0,67

7,41

0,7

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,8  

13,0  

13,4  

14,3  

285

313

360

4

7/ 0,85

4,61

0,7

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,8  

14,0  

14,7  

15,8  

346

396

463

6

7/ 1,04

3,08

0,7

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,8  

15,0  

15,8  

17,4  

416

485

594

10

7/ 1,35

1,83

0,7

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,8  

18,3  

19,3  

20,7  

573

690

832

16

7/ cc

1,15

0,7

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,8  

19,8  

20,8  

22,8  

715

886

1105

25

7/ cc

0,727

0,9

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,8  

23,4  

24,8  

27,0  

1018

1282

1593

35

7/ cc

0,524

0,9

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,8  

25,8  

27,2  

29,5  

1273

1630

2026

50

19/ cc

0,387

1,0

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,8  

     1,8  

     1,9  

28,8  

30,5  

33,4  

1640

2119

2690

70

19/ cc

0,268

1,1

     0,2  

     0,2  

     0,2  

     1,9  

     1,9  

     2,0  

32,6  

35,0  

38,3  

2154

2862

3629

95

19/ cc

0,193

1,1

     0,2  

     0,2  

     0,5  

     2,0  

     2,1  

     2,1  

37,0  

39,4  

44,5  

2853

3785

5279

120

19/ cc

0,153

1,2

     0,5  

     0,5  

     0,5  

     2,1  

     2,2  

     2,3  

41,8  

44,5  

49,3  

3837

5009

6413

150

37/ cc

0,124

1,4

     0,5  

     0,5  

     0,5  

     2,3  

     2,4  

     2,4  

47,7  

51,2  

56,0  

4776

6293

7970

185

37/ cc

0,0991

1,6

     0,5  

     0,5  

     0,5  

     2,4  

     2,5  

     2,6  

52,0  

55,3  

61,2  

5820

7630

9791

240

37/ cc

0,0754

1,7

     0,5  

     0,5  

     0,5  

     2,6  

     2,7  

     2,8  

57,7  

62,0  

68,2  

7312

9776

12483

     

     

      5.3 CÁP CXV/ FRt/ DSTA - 0.6/1kV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH   

Tiết diện danh định

Lõi pha - Phase conductor

Lõi trung tính - Neutral conductor

Chiều dày băng thép danh định

Chiều dày vỏ danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Chiều dày cách điện danh định

Điện trở DC tối đa ở 20 oC

Tiết diện danh định

Kết cấu

Chiều dày cách điện danh định

Điện trở DC tối đa ở 20 oC

Nominal Area

Nominal Area

Structure

Nominal thickness of insulation

  Max. DC resistance at 20 oC

Nominal Area

Structure

Nominal thickness of insulation

  Max. DC resistance at 20 oC

 Nominal thickness of steel tape

Nominal thickness of sheath

Approx. overall diameter

Approx. mass

 

mm2

No/ mm

mm

/ km

mm2

No/ mm

mm

/ km

mm

mm

mm

kg/ km

3 x 4 + 1 x 2,5

4

7/0,85

0,7

4,61

2,5

7/0,67

0,7

7,41

0,2

1,8

15,4

436

3 x 6 + 1 x 4

6

7/1,04

0,7

3,08

4

7/0,85

0,7

4,61

0,2

1,8

17,2

570

3 x 10 + 1 x 6

10

7/1,35

0,7

1,83

6

7/1,04

0,7

3,08

0,2

1,8

20,0

766

3 x 16 + 1 x 10

16

7/ cc

0,7

1,15

10

7/1,35

0,7

1,83

0,2

1,8

22,0

1022

3 x 25 + 1 x 10

25

7/ cc

0,9

0,727

10

7/1,35

0,7

1,83

0,2

1,8

25,4

1402

3 x 25 + 1 x 16

25

7/ cc

0,9

0,727

16

7/ cc

0,7

1,15

0,2

1,8

25,8

1463

3 x 35 + 1 x 16

35

7/ cc

0,9

0,524

16

7/ cc

0,7

1,15

0,2

1,8

27,8

1787

3 x 35 + 1 x 25

35

7/ cc

0,9

0,524

25

7/ cc

0,9

0,727

0,2

1,8

28,8

1918

3 x 50 + 1 x 25

50

19/ cc

1,0

0,387

25

7/ cc

0,9

0,727

0,2

1,9

31,5

2390

3 x 50 + 1 x 35

50

19/ cc

1,0

0,387

35

7/ cc

0,9

0,524

0,2

1,9

32,4

2515

3 x 70 + 1 x 35

70

19/ cc

1,1

0,268

35

7/ cc

0,9

0,524

0,2

2,0

36,4

3245

3 x 70 + 1 x 50

70

19/ cc

1,1

0,268

50

19/ cc

1,0

0,387

0,2

2,0

37,3

3407

3 x 95 + 1 x 50

95

19/ cc

1,1

0,193

50

19/ cc

1,0

0,387

0,5

2,2

42,4

4723

3 x 95 + 1 x 70

95

19/ cc

1,1

0,193

70

19/ cc

1,1

0,268

0,5

2,2

43,7

4988

3 x 120 + 1 x 70

120

19/ cc

1,2

0,153

70

19/ cc

1,1

0,268

0,5

2,3

47,0

5792

3 x 120 + 1 x 95

120

19/ cc

1,2

0,153

95

19/ cc

1,1

0,193

0,5

2,3

48,4

6140

3 x 150 + 1 x 70

150

37/ cc

1,4

0,124

70

19/ cc

1,1

0,268

0,5

2,4

52,2

6966

3 x 150 + 1 x 95

150

37/ cc

1,4

0,124

95

19/ cc

1,1

0,193

0,5

2,4

53,3

7274

3 x 185 + 1 x 95

185

37/ cc

1,6

0,0991

95

19/ cc

1,1

0,193

0,5

2,6

57,0

8599

3 x 185 + 1 x 120

185

37/ cc

1,6

0,0991

120

19/ cc

1,2

0,153

0,5

2,6

58,0

8879

3 x 240 + 1 x 120

240

37/ cc

1,7

0,0754

120

19/ cc

1,2

0,153

0,5

2,8

63,6

10926

3 x 240 + 1 x 150

240

37/ cc

1,7

0,0754

150

37/ cc

1,4

0,124

0,5

2,8

65,0

11318

3 x 240 + 1 x 185

240

37/ cc

1,7

0,0754

185

37/ cc

1,6

0,0991

0,5

2,8

66,2

11766

 CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor

 (*)   Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. 

 Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

 

Sản phẩm liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

Trụ sở:15/15 Phan Văn Hớn, Khu phố 5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM

> MST: 0302008774

> Điện thoại: 028 3719 1177

> Fax: 028 3719 1178

Email: dapha@daphaco.com

 

2018 Copyright ©DAPHACO. All rights reserved. Design by NINA Co.,Ltd
Back to Top